SLIM-regeling 2021-03-04T15:19:42+01:00

De Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen (SLIM-regeling) is vanaf maart 2020 beschikbaar. In aanmerking komende organisaties kunnen in de periode 2020 tot 2025 subsidie aanvragen om een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) van hun medewerkers te stimuleren.

In het MKB is het minder gebruikelijk dat medewerkers hun kennis en vaardigheden up-to-date houden tijdens hun werkende leven. Werkgevers hebben daar vaak minder tijd en geld voor dan in grotere bedrijven. Ook in de landbouw-, horeca- en recreatiesector is het lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen, omdat er veel seizoensarbeid is. De SLIM-regeling draagt hieraan bij.

De rijksoverheid heeft de SLIM-regeling in het leven geroepen om MKB-bedrijven te helpen zich beter te wapenen tegen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de vergrijzing, de jacht op talent, de toename van stress en burn-out, uitval door ziekte of ongeval, functieverandering door automatisering en digitalisering.

De subsidieregeling staat open voor drie groepen aanvragers:

 • Individuele MKB-ondernemingen
 • Samenwerkingsverbanden in het MKB
 • Grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Bel of app Marcel Hanssen voor een vrijblijvende afspraak: 06 246 72 620 of mail  

De Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling), stimuleert leren en ontwikkelen binnen het mkb en specifiek in grootbedrijven binnen de sectoren landbouw-, horeca- of recreatie. 60% tot 80% van de kosten van volgende activiteiten wordt gesubsidieerd:

 1. de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
 2. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;
 3. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; of
 4. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Bel of app Marcel Hanssen voor een vrijblijvende afspraak: 06 246 72 620 of mail  

De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020 en vervalt met ingang van 1 januari 2025, dat betekent dat er 5 aanvraagmogelijkheden zullen zijn.

MKB-ondernemingen

 • Het aanvraagtijdvak loopt van 2 maart t/m 31 maart 2021

Bel of app Marcel Hanssen voor een vrijblijvende afspraak: 06 246 72 620 of mail  

Hoogte van de subsidie en eisen die aan een project worden gesteld
Subsidie op grond van de SLIM-regeling wordt verleend op basis van cofinanciering. D.w.z. dat de aanvrager een eigen bijdrage aan het initiatief moet leveren.

DoelgroepOrganisatieMax. subsidieVergoeding
Individuele werkgever MKBKleinbedrijf
Middelgroot bedrijf
€ 24.999, –
€ 24.999,
80%
60%
Samenwerkingsverbanden MKBKleine- en middelgrote bedrijven€500.000, – per project
€200.000, – per deelnemend bedrijf
60%
GrootbedrijfHoreca- en recreatiesector€200.000, –60%
Groot- en MKBLandbouwsector€20.000, –60%
PraktijkleerplaatsenMBO 3e leerweg€ 2.700, –n.v.t.

Onder de subsidiabele kosten vallen:

 • Externe kosten (b.v. externe adviseur)
 • Interne loonkosten van personen betrokken bij initiatief
 • Toeslag van 15% overige kosten zoals overhead

Voor de SLIM-regeling geldt dat een project altijd maatwerk moet zijn en specifiek gericht is op en ten goede moet komen aan de medewerkers. Een project richt zich op de initiatieven uit de regeling en voldoet aan de eisen die zijn vastgesteld in de regeling.

Bel of app Marcel Hanssen voor een vrijblijvende afspraak: 06 246 72 620 of mail  

Resonans helpt mkb-bedrijven een activiteitenplan op te stellen om de SLIM-subsidie aan te vragen én tot uitvoer te brengen. Zo zorgen wij dat medewerkers met nog meer betrokkenheid een bijdrage leveren aan de bedrijfsresultaten en dat ze voor nu en in de toekomst waardevol blijven op de arbeidsmarkt.

Bel of app Marcel Hanssen voor een vrijblijvende afspraak: 06 246 72 620 of mail  

Meer informatie vind je op www.slimwerkgeven.nl en hier vind je de meest actuele informatie.

Afspraak maken