Outplacement 2018-02-09T10:59:41+01:00

Outplacement

Mensen en organisaties veranderen. Verandering van werkkring brengt vaak vragen en onzekerheden met zich mee, of de oorzaak nu ligt in veranderde omstandigheden of nieuwe ambities. Outplacement kan om meerdere redenen ingezet worden. Bijvoorbeeld bij individueel of collectief ontslag, een reorganisatie, een arbeidsconflict of bij een onderlinge overeenstemming tussen werkgever en werknemer.

Wat de reden ook is, het is vaak een periode van grote veranderingen. Een outplacement biedt uw werknemer(s) de kans om goed voorbereid opnieuw de arbeidsmarkt te betreden.

Resonans heeft vele outplacementkandidaten succesvol begeleid naar een andere functie. Zowel binnen als buiten de branche. Ook het begeleiden naar ondernemerschap behoort tot de mogelijkheden.

Resonans ondersteunt werkgever én werknemer met een gedegen aanpak voor outplacement. De werknemer formuleert opnieuw zijn of haar vaardigheden en koppelt deze direct aan mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Onze aanpak is helder en resultaatgericht. Onze specialistische kennis en ervaring met outplacement voor verschillende beroepsgroepen vergroot de kans op succes.

Geen twee personen zijn gelijk en elke situatie is anders. Onze unieke één op één begeleiding betekent altijd een programma op maat en vooral op de toekomst gericht. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek onderzoeken wij samen met u de invulling van een outplacement traject. Download: Outplacement

Wij kunnen uiteraard ook een programma op maat leveren bij grote reorganisaties.

Wij verzorgen ook outplacement voor particulieren.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.