res-bladeren
res-gebouwen
res-water
res-zon
Home 2021-03-04T15:43:45+01:00
SLIM-regeling voor het MKB

Wij helpen u graag bij het aanvragen van de subsidie om een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) van uw medewerkers te stimuleren. Zo kunt u zich beter wapenen tegen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de vergrijzing, de jacht op talent, de toename van stress en burn-out, uitval door ziekte of ongeval, functieverandering door automatisering en digitalisering.

Leiderschap

In de huidige tijd vol veranderingen en onzekerheden biedt Resonans preventieve oplossingen, zodat uw organisatie succesvol op koers blijft. Het leiderschap van nu vraagt om een andere benadering dan voorheen. Aan teams en medewerkers worden andere eisen gesteld.

Wilt u met uw organisatie succesvol en vol vertrouwen naar de toekomst? Dan is het zaak aandacht te besteden aan de kwaliteiten en competenties van management en medewerkers binnen uw organisatie. Het is cruciaal voor het welslagen van uw onderneming. Resonans investeert in u, uw management en medewerkers, zodat u succesvol kunt ondernemen.

Neem contact met ons op voor een aanbod op maat!

Duurzame inzetbaarheid

Wilt u investeren in goed gekwalificeerde medewerkers, die nu en in de toekomst fluitend naar hun werk gaan?

Wilt u samen met uw medewerker onderzoeken of deze nog wel bij uw organisatie past?

Wilt u de talenten van uw medewerker optimaal inzetten, zodat u haar/hem kunt binden aan uw organisatie?

Wilt u weten waar de knelpunten van uw organisatie zitten als het om uw medewerkers gaat?

Wilt u weten of uw medewerkers tevreden zijn over hun functie en de organisatie?

Resonans biedt diverse mogelijkheden op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Neem contact met ons op voor een aanbod op maat.

Outplacement / Van werk naar werk

Mensen en organisaties veranderen. Outplacement kan worden ingezet bij individueel of collectief ontslag, reorganisatie, arbeidsconflict of bij een onderlinge overeenstemming tussen werkgever en werknemer. Een outplacementtraject biedt uw werknemer(s) de kans om goed voorbereid opnieuw de arbeidsmarkt te betreden. Resonans heeft vele outplacementkandidaten succesvol begeleid naar een andere functie of ondernemerschap. U kunt ook kiezen voor een Van Werk Naar Werk traject. Het voordeel voor u als werkgever is dat u minder hoge kosten kwijt bent voor het ontslag. Uw medewerker wordt begeleid naar een andere baan waardoor een WW situatie kan worden vermeden. Hierdoor ontstaat een win-win situatie voor beide partijen met een besparing voor de werkgever en winst voor de werknemer.