Coaching 2018-02-09T10:59:42+01:00

Coaching

Resonans richt zich op het vergroten van de slagkracht en effectiviteit van het management en het versterken van de onderlinge samenwerking binnen een organisatie.

Resonans is gericht op het aanboren en verder ontwikkelen van talenten. Het talent is gebaseerd op de kennis- en vaardigheden (competenties) van de kandidaat. Centraal daarbij staat de ontwikkeling én borging van kennis- en vaardigheden van een organisatie en de persoonlijke ontwikkeling en of loopbaanontwikkeling van de kandidaat zelf.

Coaching is een stijl van begeleiden waarbij de kandidaat uit zichzelf in beweging komt en een persoonlijke groei doormaakt. Op basis van gelijkwaardigheid en in onderlinge interactie worden situaties geanalyseerd, oplossingen verkend en in de praktijk gebracht.

Coaching bij Resonans wordt ook ingezet als preventieve interventie om te voorkomen dat mensen op hun werk op hun tenen moeten lopen of overwerkt raken. De focus richt zich niet alleen op het vergroten van zelfinzicht maar vooral op het verkrijgen van vaardigheden om met stress en andere problemen op het werk om te gaan. Essentiële onderwerpen zijn assertiviteit, het leren stellen van prioriteiten en grenzen, ontspanningstechnieken, conflicthantering en persoonlijke waarden en wensen.

Resonans is een klankbord dat de organisatie en het individu concrete handvatten biedt de verandering werkelijk te bereiken.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.